Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Khối QTRR - PVcomBank tuyển dụng

Chia sẻ:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trân trọng chào đón các ứng viên có năng lực, có tâm huyết gia nhập và đồng hành cùng chúng tôi.

Đến với PVcomBank, các cán bộ sẽ được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, được đào tạo nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hiện tại, PVcomBank có nhu cầu tuyển dụng vị trí các vị trí sau:

1

Chức danh

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Khối QTRR

 

Mục đích

 • Quản lý quy trình tái thẩm định tín dụng trên cơ sở chính sách tín dụng đã được phê duyệt
 • Triển khai về thời gian thực hiện tái thẩm định và SLA
 • Đảm bảo tính minh bạch về các yêu cầu tài liệu và yêu cầu phân tích

 

 

 

 

Nhiệm vụ

Tái thẩm định

 • Thẩm định tín dụng theo hướng dẫn tái thẩm định cho các KHDNL phát sinh thuộc khu vực địa bàn miền Bắc, theo phân công của Lãnh đạo phòng /Trưởng bộ phận;
 • Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu.

Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tín dụng

 • Xây dựng & hoàn thiện các chính sách tái thẩm định nhằm đảm bảo quản lý rủi ro thận trọng, chi phí xử lý công việc và thời gian xử lý phù hợp
 • Thiết kế và liên tục cải tiến quy trình kiểm soát sau cấp tín dụng một cách hữu hiệu và hiệu quả cho KHDNL
 • Đào tạo đánh giá thẩm định tín dụng cho các đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng tờ trình đề xuất cấp tín dụng & giảm thời gian xử lý
 • Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu cho thẩm định tín dụng
 • Phối hợp với các bộ phận chức năng xây dựng các quy trình và các biểu mẫu cho việc giám sát tín dụng và thu hồi nợ.

 

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và phân tích tín dụng
 • Có kiến thức sâu rộng về phân tích tín dụng, định giá trong DNL
 • Có kiến thức am hiểu về Pháp luật
 • Có kỹ năng phân tích, phán đoán tốt

2

Chức danh

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng doanh nghiệp, Khối QTRR

 

Mục đích

 • Quản lý quy trình tái thẩm định tín dụng trên cơ sở chính sách tín dụng đã được phê duyệt
 • Triển khai về thời gian thực hiện tái thẩm định và SLA
 • Đảm bảo tính minh bạch về các yêu cầu tài liệu và yêu cầu phân tích

 

 

 

Nhiệm vụ

 

 

 • Tái thẩm định
 • Thẩm định tín dụng theo hướng dẫn tái thẩm cho các KHDN vừa và nhỏ phát sinh thuộc khu vực địa bàn miền Bắc, theo phân công của Lãnh đạo phòng /Trưởng bộ phận;
 • Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tín dụng
 • Xây dựng & hoàn thiện các chính sách tái thẩm định nhằm đảm bảo quản lý rủi ro thận trọng, chi phí xử lý công việc và thời gian xử lý phù hợp
 • Thiết kế và liên tục cải tiến quy trình kiểm soát sau cấp tín dụng một cách hữu hiệu và hiệu quả cho KHDN
 • Đào tạo đánh giá thẩm định tín dụng cho các đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng tờ trình đề xuất cấp tín dụng & giảm thời gian xử lý
 • Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu cho thẩm định tín dụng
 • Phối hợp với các bộ phận chức năng xây dựng các quy trình và các biểu mẫu cho việc giám sát tín dụng và thu hồi nợ.

 

Yêu cầu

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh

 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và phân tích tín dụng
 • Có kiến thức sâu rộng về phân tích tín dụng, định giá trong bán lẻ, SME, DNL
 • Có kiến thức am hiểu về Pháp luật
 • Có kỹ năng phân tích, phán đoán tốt

Địa điểm làm việc: Hội sở PVcomBank – 22 Ngô Quyền – Hà Nội

Hồ sơ ứng tuyển: Theo mẫu Thông tin ứng viên tại đây (Link mẫu hồ sơ ứng viên) hoặc theo mẫu CV của ứng viên.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/06/2015. Ưu tiên ứng viên gửi sớm.

Địa chỉ nhận Email hồ sơ: Tuyendung@pvcombank.com.vn

Lưu ý: Khi gửi hồ sơ qua Email, đề nghị các ứng viên viết đúng theo định dạng sau:

 • Phần tiêu đề Email (Subject): “Họ và tên – vị trí ứng tuyển – nơi làm việc mong muốn”.
 • Tên của Thông tin ứng viên: “Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Nơi làm việc mong muốn”.

 

(PVcomBank)

Khối Khách hàng doanh nghiệp PVcomBank tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết

PVcomBank tuyển dụng nhiều vị trí tại khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết