Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Khối Khách hàng cá nhân PVcomBank tuyển dụng

Chia sẻ:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trân trọng chào đón các ứng viên có năng lực, có tâm huyết gia nhập và đồng hành cùng chúng tôi.

Đến với PVcomBank, các cán bộ sẽ được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, được đào tạo nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hiện tại, PVcomBank có nhu cầu tuyển dụng các vị trí cụ thể như sau:

1

Chức danh

Chuyên viên Đối tác Bất động sản và Ôtô, Phòng Đối tác Phi ngân hàng

 

 

Mục tiêu

 • Chịu trách nhiệm xác định, thiết lập mối quan hệ với các đối tác Bất động sản và ô tô tiềm năng.
 • Duy trì và quản lý quan hệ với các đối tác hiện hữu
 • Xây dựng và triển khai các chiến dịch bán hàng qua kênh đối tác

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ

Thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng

 • Nghiên cứu thị trường, đối tác, xây dựng các chỉ tiêu để xác định đối tác tiềm năng
 • Tìm kiếm, thẩm định và làm việc với các chủ đầu tư bất động sản, chủ dự án, showroom ô tô, hãng ô tô được đánh giá tốt tại các địa bàn có điểm giao dịch PVcomBank
 • Hỗ trợ các chi nhánh tiếp cận, hợp tác với các đối tác Bất động sản , Ô tô để mở rộng mạng lưới bán hàng
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng phát triển sản phẩm để xây dựng sản phẩm hợp tác tiềm năng và lựa chọn đối tác phù hợp
 • Soạn thảo hợp đồng, chính sách hợp tác, mẫu biểu, quy trình liên quan tới việc hợp tác.

Xây dựng chương trình thúc đẩy kinh doanh

 • Phân bổ kế hoạch và triển khai bán các sản phẩm dựa trên mối quan hệ với các đối tác BĐS và Ô tô
 • Phối hợp với các Phòng Ban liên quan để thiết kế chương trình thúc đẩy bán hàng qua đối tác BĐS và Ô tô
 • Phát triển mối quan hệ với các đối tác để triển khai các chương trình sản phẩm riêng biệt

Báo cáo, quản lý mối quan hệ

 • Theo dõi hoạt động của các đối tác dựa trên các điều khoản/yêu cầu đã cam kết
 • Báo cáo định kỳ hiệu quả hợp tác với đối tác.
 • Giám sát, theo dõi hoạt động chiến dịch bán hàng
 • Quản lý P&L của sản phẩm phát triển qua kênh đối tác
 • Theo dõi, quản lý hoa hồng cho các đối tác
 • Đề xuất, thực hiện các chính sách chăm sóc đối tác
 • Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của chi nhánh các vấn đề liên quan tới hợp tác.

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ và đặc biệt làm việc tại vị trí quan hệ đối tác
 • Nắm vững kiến thức về sản phẩm tiêu dùng ngân hàng
 • Có kỹ năng phân tích tài chính tốt
 • Có kiến thức bao quát về lĩnh vực Bất động sản và ô tô
 • Có kỹ năng truyền thông, giao tiếp và đàm phán vượt trội

2

Chức danh

Chuyên viên Đối tác Thanh toán Thẻ và Dịch vụ, Phòng Đối tác Phi ngân hàng

 

 

 

Mục tiêu

 • Chịu trách nhiệm xác định các đối tác thanh toán thẻ và dịch vụ tiềm năng như nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, siêu thị, hàng không… để xây dựng mối quan hệ.
 • Chăm sóc, phát triển mối quan hệ với các đối tác hiện hữu
 • Mở rộng và quản lý quan hệ với các đối tác, xây dựng các chiến dịch quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ

Thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng

 • Nghiên cứu thị trường, đối tác, xây dựng các chỉ tiêu để xác định đối tác tiềm năng
 • Tìm kiếm, xác định các cơ hội hợp tác với các đơn vị chấp nhận thẻ, các đối tác sử dụng dịch vụ của PVcomBank tiềm năng như nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, siêu thị, hàng không…
 • Phối hợp với chi nhánh gặp gỡ, đàm phán với đối tác và triển khai, giám sát việc hợp tác
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng phát triển sản phẩm để xây dựng sản phẩm hợp tác tiềm năng và lựa chọn đối tác phù hợp
 • Soạn thảo hợp đồng, chính sách hợp tác, mẫu biểu, quy trình liên quan tới việc hợp tác.

Xây dựng chương trình thúc đẩy kinh doanh

 • Phân bổ kế hoạch và triển khai bán các sản phẩm dựa trên mối quan hệ với các đối tác
 • Phối hợp với các Phòng Ban liên quan để thiết kế chương trình thúc đẩy bán hàng qua đối tác
 • Phát triển mối quan hệ với các đối tác để triển khai các chương trình sản phẩm riêng biệt

Báo cáo, quản lý mối quan hệ

 • Theo dõi hoạt động của các đối tác dựa trên các điều khoản/yêu cầu đã cam kết
 • Báo cáo định kỳ hiệu quả hợp tác với đối tác.
 • Giám sát, theo dõi hoạt động chiến dịch bán hàng
 • Quản lý P&L của sản phẩm phát triển qua kênh đối tác
 • Theo dõi, quản lý hoa hồng cho các đối tác
 • Đề xuất, thực hiện các chính sách chăm sóc đối tác
 • Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của chi nhánh về các vấn đề liên quan tới hợp tác.

 

 

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ, ưu tiên đã làm việc tại vị trí quan hệ đối tác
 • Nắm vững kiến thức về sản phẩm tiêu dùng ngân hàng, đặc biệt là thẻ và dịch vụ gia tăng.
 • Có kỹ năng phân tích tài chính tốt
 • Có kiến thức bao quát về lĩnh vực tài chính phi ngân hàng
 • Có kỹ năng truyền thông, giao tiếp và đàm phán vượt trội

3.

Chức danh

Chuyên viên Đối tác Tài chính Phi Ngân hàng, Phòng Đối tác Phi ngân hàng

 

 

 

Mục đích

 • Chịu trách nhiệm xác định các đối tác thanh toán thẻ và dịch vụ tiềm năng như nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, siêu thị, hàng không… để xây dựng mối quan hệ.
 • Chăm sóc, phát triển mối quan hệ với các đối tác hiện hữu
 • Mở rộng và quản lý quan hệ với các đối tác, xây dựng các chiến dịch quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ

Thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng

 • Nghiên cứu thị trường, đối tác, xây dựng các chỉ tiêu để xác định đối tác tiềm năng
 • Tìm kiếm, xác định các cơ hội hợp tác với các đơn vị chấp nhận thẻ, các đối tác sử dụng dịch vụ của PVcomBank tiềm năng như nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, siêu thị, hàng không…
 • Phối hợp với chi nhánh gặp gỡ, đàm phán với đối tác và triển khai, giám sát việc hợp tác
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng phát triển sản phẩm để xây dựng sản phẩm hợp tác tiềm năng và lựa chọn đối tác phù hợp
 • Soạn thảo hợp đồng, chính sách hợp tác, mẫu biểu, quy trình liên quan tới việc hợp tác.

Xây dựng chương trình thúc đẩy kinh doanh

 • Phân bổ kế hoạch và triển khai bán các sản phẩm dựa trên mối quan hệ với các đối tác
 • Phối hợp với các Phòng Ban liên quan để thiết kế chương trình thúc đẩy bán hàng qua đối tác
 • Phát triển mối quan hệ với các đối tác để triển khai các chương trình sản phẩm riêng biệt

Báo cáo, quản lý mối quan hệ

 • Theo dõi hoạt động của các đối tác dựa trên các điều khoản/yêu cầu đã cam kết
 • Báo cáo định kỳ hiệu quả hợp tác với đối tác.
 • Giám sát, theo dõi hoạt động chiến dịch bán hàng
 • Quản lý P&L của sản phẩm phát triển qua kênh đối tác
 • Theo dõi, quản lý hoa hồng cho các đối tác
 • Đề xuất, thực hiện các chính sách chăm sóc đối tác
 • Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của chi nhánh về các vấn đề liên quan tới hợp tác.

 

 

 

 

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ, ưu tiên đã làm việc tại vị trí quan hệ đối tác
 • Nắm vững kiến thức về sản phẩm tiêu dùng ngân hàng, đặc biệt là thẻ và dịch vụ gia tăng.
 • Có kỹ năng phân tích tài chính tốt
 • Có kiến thức bao quát về lĩnh vực tài chính phi ngân hàng
 • Có kỹ năng truyền thông, giao tiếp và đàm phán vượt trội

4

Chức danh

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Thế chấp, Phòng Cho vay

 

Mục tiêu

 1. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, các sản phẩm cho vay thế chấp
 2. Quản trị danh mục sản phẩm đảm bảo doanh thu sản phẩm đạt hiệu quả cao

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ

Phát triển các sản phẩm mới

 • Phân tích thị trường, phân khúc Khách hàng, nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh… để phát triển, xây dựng các Sản phẩm cho vay thế chấp.
 • Phối hợp với bộ phận Thúc đẩy bán đề xuất các chương trình thúc đẩy bán hàng, chiến lược quảng bá sản phẩm phù hợp với phân khúc khách hàng và chiến lược tổng thể của Ngân hàng.

Quản lý danh mục sản phẩm

 • Quản lý danh mục các sản phẩm cho vay thế chấp, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận sản phẩm
 • Giám sát P&L từng sản phẩm nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu P&L của toàn danh mục.
 • Thường xuyên cập nhật, xây dựng, đề xuất điều chỉnh chính sách sản phẩm, chính sach giá cho gói sản phẩm cho vay thế chấp (theo từng thời kỳ, phân khúc khách hàng) đảm bảo tính cạnh tranh và định vị sản phẩm của PVcomBank trên thị trường
 • Theo dõi, cung cấp báo cáo liên quan cho các cấp lãnh đạo, phòng ban liên quan về số liệu hiệu suất hoạt động sản phẩm cho vay thế chấp
 • Đầu mối hỗ trợ đơn vị kinh doanh triển khai các sản phẩm cho vay thế chấp, xử lý các tình huống kinh doanh liên quan đến sản phẩm cho vay thế chấp

Nhiệm vu khác

 • Tham gia các Dự án, công việc khác do Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo Phòng phân công

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ hoặc 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm
 • Am hiểu về thị trường bán lẻ, các sản phẩm dịch vụ
 • Kỹ năng nghiên cứu, thuyết trình, xử lý vấn đề tốt
 • Thành thạo word, excel, powerpoint

5

Chức danh

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho vay

 

Mục tiêu

 • Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, các sản phẩm cho vay tín chấp
 • Quản trị danh mục sản phẩm đảm bảo doanh thu sản phẩm đạt hiệu quả cao

Nhiệm vụ

Phát triển các sản phẩm mới

 • Phân tích thị trường, phân khúc Khách hàng, nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh… để phát triển, xây dựng các Sản phẩm cho vay tín chấp
 • Phối hợp với bộ phận Thúc đẩy bán đề xuất các chương trình thúc đẩy bán hàng, chiến lược quảng bá sản phẩm phù hợp với phân khúc khách hàng và chiến lược tổng thể của Ngân hàng

Quản lý danh mục sản phẩm

 • Quản lý danh mục các sản phẩm cho vay tín chấp, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận sản phẩm
 • Giám sát P&L từng sản phẩm nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu P&L của toàn danh mục.
 • Thường xuyên cập nhật, xây dựng, đề xuất điều chỉnh chính sách sản phẩm, chính sach giá cho gói sản phẩm trả lương (theo từng thời kỳ, phân khúc khách hàng) đảm bảo tính cạnh tranh và định vị sản phẩm của PVcomBank trên thị trường
 • Cung cấp báo cáo liên quan cho các cấp lãnh đạo, phòng ban liên quan về số liệu hiệu suất hoạt động sản phẩm cho vay tín chấp
 • Đầu mối hỗ trợ đơn vị kinh doanh triển khai các sản phẩm cho vay tín chấp, xử lý các tình huống kinh doanh liên quan đến sản phẩm cho vay tín chấp

Nhiệm vụ khác

 • Tham gia các Dự án, công việc khác do Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo Phòng phân công

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ hoặc 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm
 • Am hiểu về thị trường bán lẻ, các sản phẩm dịch vụ
 • Kỹ năng nghiên cứu, thuyết trình, xử lý vấn đề tốt
 • Thành thạo word, excel, powerpoint

Địa điểm làm việc: Hội sở PVcomBank – 22 Ngô Quyền – Hà Nội

Hồ sơ ứng tuyển: Theo mẫu Thông tin ứng viên tại đây (Link mẫu hồ sơ ứng viên) hoặc theo mẫu CV của ứng viên.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/03/2015  Ưu tiên ứng viên gửi sớm.

Địa chỉ nhận Email hồ sơ: Tuyendung@pvcombank.com.vn

Lưu ý: Khi gửi hồ sơ qua Email, đề nghị các ứng viên viết đúng theo định dạng sau:

Phần tiêu đề Email (Subject): “Họ và tên – vị trí ứng tuyển – nơi làm việc mong muốn”.

Tên của Thông tin ứng viên: “Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Nơi làm việc mong muốn”.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

Khối KHDN tuyển dụng chuyên viên Phòng Cho vay

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết

Khối Khách hàng doanh nghiệp tuyển dụng Chuyên viên Vùng (Khu vực Miền Bắc)

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết