Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Vũ Văn Tiến

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/06/2017 (“Nghị quyết 42”);

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số 74/2015/HĐTD/PVB-ĐĐ ngày 11/06/2015 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Đông Đô với Ông/bà Vũ Văn Tiến và Nguyễn Thị Vân Anh (“Hợp Đồng Cho Vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 74/2015/HĐBĐ-PVB-ĐĐ ngày 11/06/2015 (theo số công chứng: 2714.2015/HĐTC)  ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Đông Đô với Ông/bà Vũ Văn Tiến và Nguyễn Thị Vân Anh (“Hợp Đồng Thế Chấp”);  

Căn cứ công văn số 5126/PVB-QL&TCTTS  ngày 01/06/2018 của NHTM cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) về việc yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm gửi ông Vũ Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Vân.

PVcomBank thông báo như sau::

  1. Khoản vay của ông/bà có dư nợ tạm tính đến ngày 20/06/2018 như sau:

-               Nợ gốc:              2.473.338.000  VND

-                     Nợ lãi:                  566.093.659  VND

-                     Tổng nợ:           3.039.431.659 VNĐ

(Bằng chữ: Ba tỷ không trăm ba mươi chín triệu bốn trăm ba mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi chín đồng)

  1. Do ông/ bà không thực hiện trả nợ và tất toán khoản vay và cũng không tự nguyện bàn giao tài sản nên PVcomBank quyết định thu giữ toàn bộ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

2.1/ Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-            Thửa đất số: 92, tờ bản đồ số 22

-             Địa chỉ thửa đất: Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

-            Diện tích: 81,9 m2 ( bằng chữ: Tám mươi mốt phẩy chín mét vuông)

-            Hình thức sử dụng riêng: 81,9 m2 , Chung: Không

-            Mục đích sử dụng đất: Đất ở

-            Thời gian sử dụng đất: Lâu dài

-            Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ TSBĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 079721, số vào sổ cấp GCN: CH-00543, số Quyết định: 2265/QĐ-UBND do UBND huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội cấp ngày 16/04/2012 cho ông Đặng Quốc Phi. Đính chính địa chỉ thửa đất ngày 05/01/2015. Ngày 14/1/2015, chuyển nhượng cho ông Vũ Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Vân Anh  theo hồ sơ 120543.CN.004.MK tại Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2.2/ Thời gian thu giữ:  23 /07/2018

2.3/ Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản - Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chi tiết file đính kèm

 

(PVcomBank)

 

PVcomBank đồng hành cùng Hội thảo Banking Vietnam 2018

Ngày 05/07/2018 tại Hà Nội, PVcomBank đã tham dự và đồng hành cùng Hội thảo...

Chi tiết

PVcomBank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ các quy định của...

Chi tiết