Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Trịnh Ngọc Thắng

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/06/2017 (“Nghị quyết 42”);

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số 0112/2015/HĐTD/PVB-HN ngày 03/12/2015 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Hà Nội với ông Trịnh Ngọc Thắng (“Hợp Đồng Cho Vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 002573/2015/HĐTC ngày 4/12/2015 và Hợp đồng thế chấp quyền đối với tài sản gắn liền với đất số 01121/2015/HĐBĐ-PVB-HN ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Hà Nội với ông Trịnh Ngọc Thắng (“Hợp Đồng Thế Chấp”)

Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trịnh Ngọc Thắng có thông tin như sau:

-       Tài sản thu giữ: 01BĐS tại Căn hộ 01-Nhà K11-TTQĐ 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội

-       Thời gian thu giữ: Từ ngày 6/7/2018 đến ngày 6/8/2018

-       Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

(Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm)

 

(PVcomBank)

Quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm

Thu giữ tài sản của ông Nguyễn Như Mạnh đã thế chấp tại Ngân hàng...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thị Thơm

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; -...

Chi tiết