Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Phan Thị Can

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/06/2017 (“Nghị quyết 42”);

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số : 105/2017/HĐTD/PVB-CNĐĐA ký ngày 07/06/2017  ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Đống Đa với Bà Phan Thị Can  (“Hợp Đồng Cho Vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng : 03986.2017/HĐTC; Quyển số: 02TP/CC-SCC/HĐGD được lập tại văn phòng công chứng Đông Đô ngày 07/06/2017 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Đống Đa với bà Phan Thị Can (“Hợp Đồng Thế chấp”);

PVcomBank thông báo như sau:

  1. Khoản vay của ông/bà có dư nợ tạm tính đến ngày 12/06/2018 như sau:

-               Nợ gốc:        1.238.531.624 đồng

-               Nợ lãi:                 74.604.727 đồng

-               Tổng nợ:       1.313.136.351 đồng

  1. Do bà Phan Thị Can không thực hiện trả nợ, không tất toán khoản vay và không tự nguyện bàn giao tài sản do vậy PVcomBank quyết định thu giữ toàn bộ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

2.1/ Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-            Thửa đất số: 19a, tờ bản đồ số 70

-             Địa chỉ thửa đất: thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội

-            Diện tích: 80 m2 ( bằng chữ: Tám mươi mét vuông)

-            Hình thức sử dụng riêng: 80 m2, Chung: Không

-            Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

-            Thời gian sử dụng đất: Lâu dài

-            Nguồn gốc sử dụng: nhận cho tặng QSD đất theo hợp đồng số 1047/2014/HĐCT do văn phòng công chứng Trung Tâm chứng thực ngày 26/04/2014.

(Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số BR 464090, số vào sổ cấp GCN: số 1240.QĐUBND.2014/CH.00047.2014 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 20/05/2014  cho bà Lê Thị Nhung. Ngày 06/06/2017, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội- chi nhánh  huyện Đông Anh đăng ký sang tên cho bà Phan Thị Can theo hợp đồng số 1254/HĐCN/2017 lập tại VPCC Đông Anh ngày 27/05/2017)

2.2/ Thời gian thu giữ: sau ngày 06/07/2018

2.3/ Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản - thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội.

(Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm)

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Đoàn Thị Thanh Tâm

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; Căn cứ...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Trịnh Ngọc Thắng

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; Căn cứ...

Chi tiết