Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thị Thơm

Chia sẻ:

-          Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005;

-          Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về Thí điểm xử lý nợ xấu (“Nghị quyết”);

-          Căn cứ Hợp đồng cho vay số 8407/2017/HĐTD/PVB-TTBHN ngày 26/07/2017 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) với bà Nguyễn Thị Thơm (“Hợp đồng cho vay”);

-          Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 8407/2017/HĐBĐ/PVB-TTBHN ngày 26/07/2017 ký giữa PVcomBank với bà Nguyễn Thị Thơm (“Hợp đồng thế chấp”);

Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị Thơm có thông tin như sau:

Tài sản thu giữ là Quyền sử dụng đất tại:

-    Thửa đất số: 27, tờ bản đồ số 08

-    Địa chỉ thửa đất: xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội;

-    Diện tích thế chấp: 395 m2 (bằng chữ: Ba trăm chín mươi lăm mét vuông);

-    Mục đích sử dụng: Đất ở;

-    Thời gian sử dụng: Lâu dài

Chiếu theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 736507, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00084 QSDĐ/24/QĐ.H cấp ngày 18/01/2002 cho hộ bà Lê Thị Thọ. Ngày 09/06/2017, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Phúc Thọ đăng ký chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thơm làm chủ sử dụng hợp pháp.

(Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm)

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thế Dân

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015; Căn cứ...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội...

Chi tiết