Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Đoàn Thị Thanh Tâm

Chia sẻ:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/06/2017 (“Nghị quyết 42”);

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Hợp đồng cho vay số 1268/2016/HĐTD/PVB-HO ngày 27/12/2016 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với bà Đoàn Thị Thanh Tâm (“Hợp Đồng Cho Vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 5323.2016/HĐTC; quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27/12/2016 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với bà Đoàn Thị Thanh Tâm (“Hợp Đồng Thế Chấp”)

Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Đoàn Thị Thanh Tâm có thông tin như sau:

-       Tài sản thu giữ: Thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

-       Thời gian thu giữ: Từ ngày 5/6/2018

-       Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

(Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm)

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Trịnh Ngọc Thắng

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; Căn cứ...

Chi tiết

Quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm

Thu giữ tài sản của ông Nguyễn Như Mạnh đã thế chấp tại Ngân hàng...

Chi tiết