Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Đàm Văn Lành

Chia sẻ:

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (“Nghị định 163”);

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam V/v thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng cho vay số 2212/2015/HĐTD/PVB-HN ngày 28/12/2015 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với ông Đàm Văn Lành và bà Nguyễn Thị Nhất (“Hợp đồng tín dụng”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 2212/2015/HĐBĐ-PVB-HB và Hợp đồng thế chấp tài sản số 2212-1/2015/HĐBĐ-PVB-HB  ngày 30/12/2015 ký giữa Ngân hàng  TMCP Đại Chúng Việt Nam với ông  và bà Nguyễn Thị Nhất (“Hợp đồng thế chấp”);

Căn cứ công văn số 4600/PVB-QL/TCTTS ngày 21/05/2018 của NHTM cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) V/v yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm gửi ông Đàm Văn Lành và Bà Nguyễn Thị Nhất.

Do ông/ bà không thực hiện trả nợ và tất toán khoản vay và cũng không tự nguyện bàn giao tài sản nên PVcomBank quyết định thu giữ toàn bộ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

-     Địa chỉ thửa đất tại: Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

-     Diện tích quyền sử dụng đất: 149 m2 (một trăm bốn chín mét vuông);

-    Số thửa: 127(2);    Tờ bản đồ: 16;

-     Diện tích xây dựng: 100 m2;

-     Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

-     Mục đích sử dụng: Đất ở;

-     Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

Thời gian thu giữ dự kiến: 28/06/2018

(Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm)

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Hà Văn Nhiễn

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; Căn cứ...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Văn Thức

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; Căn cứ...

Chi tiết