Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Thế Đồng

Chia sẻ:

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam V/v thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng cho vay số 2009/2016/HĐTD/PVB-TY ngày 20/09/2016 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với ông Bùi Thế Đồng và bà Vũ Thị Cúc (“Hợp đồng cho vay”);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 2009/2016/HĐBĐ/PVB-TY ngày 20/09/2016 (số công chứng 06320.2016/HĐTC; quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD)ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với ông Bùi Thế Đồng và bà Vũ Thị Cúc (“Hợp đồng thế chấp”);

Căn cứ công văn số 4601/PVB-QL/TCTTS ngày 21/05/2018 của NHTM cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) V/v yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm gửi ông Bùi Thế Đồng và bà Vũ Thị Cúc.

Do ông/ bà không thực hiện trả nợ và tất toán khoản vay và cũng không tự nguyện bàn giao tài sản nên PVcomBank quyết định thu giữ toàn bộ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 051891, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CS – HĐO 00197 do sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/06/2015 cho ông Vũ Văn Quyền. Ngày 15/09/2016 Văn phòng đất đai Chi nhánh Quận Hà Đông xác nhận chuyển nhượng cho ông Bùi Thế Đồng và bà Vũ Thị Cúc theo hồ sơ số: 1616002574BDCD;

-     Địa chỉ thửa đất tại: Tổ dân phố Phượng Bãi, phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

-     Diện tích quyền sử dụng đất: 146,2m2 (Một trăm bốn sáu phẩy hai mét vuông)

-    Số thửa: 76A;  Tờ bản đồ: 04

-     Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

-     Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

-     Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

Thời gian thu giữ dự kiến: 27/06/2018

(Chi tiết tại Thông báo thu giữ đính kèm)

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Đàm Văn Lành

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Hà Văn Nhiễn

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005; Căn cứ...

Chi tiết