Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ Tài sản bảo đảm , Quyết định bán đấu giá TSĐB , Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá TSĐB  của Khách hàng Châu Ngọc Khánh – Nguyễn Thị Kiều – PVB Quy Nhơn

Chia sẻ:

Căn cứ:

-          Căn cứ Nghị Quyết 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng

-          Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 1310/2016/HĐTD ngày 26/10/2018 được ký kết giữa bên cho vay là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và bên vay là Châu Ngọc Khánh – Nguyễn Thị Kiều;

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản; Xử lý TSĐB  chi tiết theo Thông báo số 7432 và TB7433  đính kèm

 

(PVcomBank)

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Nguyễn Ngọc Thạch

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015; -...

Chi tiết

Bình tĩnh và chủ động xử lý tình huống, PVcomBank không thiệt hại gì trong...

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thông tin về việc kẻ gian đột...

Chi tiết