Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo Về việc Thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Thép Thanh Hóa

Chia sẻ:

Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Thép Thanh Hóa

  • Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 11/13S/PKH/HĐTD ngày 20/09/2011
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 49/PVFC-ThanhHa/HĐTC ngày 13/07/2010

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản (chi tiết theo Thông báo số 8199 đính kèm).

 

(PVcomBank)