Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Chia sẻ:

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng PVcomBank về việc bán đấu giá tái sản của các khách hàng Cao Thị Bình, Dương Sơn Ca và ông Lã Thế Oanh, Nguyễn Thị Huế và ông Tô Văn Dương, Trần Văn Hiếu và bà Chu Thị Xuân, Nguyễn Thị Linh và ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) công khai thông tin về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm.

(PVcomBank)