Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Chia sẻ:

-       Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

-       Căn cứ các Quyết định số:10770 /QĐ - PVB ngày 05/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) công khai thông tin về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (chi tiết theo TB đính kèm)

 

(PVcomBank)

Nội dung buổi làm việc giữa PVcomBank và khách hàng mua nhà Dự án Tokyo...

PVcomBank thông báo về nội dung buổi làm việc giữa PVcomBank và khách hàng mua...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá Hà Văn Lợi

Lựa chọn tổ chức đấu giá Hà Văn Lợi file đính kèm. - Căn cứ...

Chi tiết