Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Thái Phát

Chia sẻ:

Căn cứ:

-       Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng;

-       Căn cứ Hợp đồng hạn mức tín dụng số 78/2015/HĐTD-PVB Chi nhánh Quảng Ninh ngày 29/9/2015 và Hợp đồng hạn mức tín dụng số 126/2016/HĐTD/PVB-CNQN ngày 30/11/2016 giữa Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) - Chi nhánh Quảng Ninh và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Thái Phát (Hợp đồng tín dụng số 126/2016/HĐTD/PVB-CNQN);

-       Căn cứ Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác giữa bà Lê Thị Ngát và PVcomBank - Chi nhánh Quảng Ninh, số công chứng 6868.2015/HĐTC ngày 29/9/2015 (Hợp đồng thế chấp số 6868.2015/HĐTC);

PVcomBank công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản (chi tiết theo Thông báo số 9253/PVB-QL&THN ngày 15/9/2017), chi tiết tại file đính kèm.

 

(PVcomBank)

PVcomBank trao giải xe máy Vespa cho khách hàng Long Xuyên

Sáng ngày 15/09/2017, tại Chi nhánh PVcomBank Long Xuyên, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt...

Chi tiết