Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Chia sẻ:
  • Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ Quyết định số 10520/QĐ-PVB ngày 18/10/2017 của Chủ tịch HĐQT PVComBank về việc bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Văn Rôm và bà Lê Thị Dần;
  • Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) công khai thông tin về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Nội dung chi tiết mời xem tại file đính kèm.

 

(PVcomBank)

PVcomBank nhận hai giải thưởng quốc tế của IFM

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí quốc tế International...

Chi tiết

Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Sản...

Căn cứ: Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí...

Chi tiết