Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thị Thơm

Chia sẻ:

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-         Căn cứ Quyết định số 6336/QĐ-PVB ngày 29/06/2018 của Chủ tịch HĐQT NHTM cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) v/v bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thơm;

-         Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 105/CT-PIV ngày 29/06/2018 của Công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá PIV (CTTĐG số 105);

Người có tài sản bán đấu giá: NHTM cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Địa chỉ:  22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên tài sản:

Quyền sử dụng đất tại:

-         Thửa đất số: 27, tờ bản đồ số 08

-         Địa chỉ thửa đất: xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, HN;

-         Diện tích thế chấp: 395 m2 (bằng chữ: Ba trăm chín mươi lăm mét vuông);

-         Mục đích sử dụng: Đất ở;

-         Thời gian sử dụng: Lâu dài

-         Chiếu theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 736507, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00084 QSDĐ/24/QĐ.H cấp ngày 18/01/2002 cho hộ bà Lê Thị Thọ. Ngày 09/06/2017, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Phúc Thọ đăng ký chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thơm làm chủ sử dụng hợp pháp.

  1. Giá bán khởi điểm bán đấu giá lần 1

Giá khởi kiểm bán lần 1 là: 944.840.000 VND (theo CTTĐG số 105)

III.            Tiêu chí lựa chọn:

  1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản bảo đảm của PVcomBank.
  2. Có phương án đấu giá;
  3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm;
  4. Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

-         Tại trụ sở ngân hàng PVcomBank trước ngày ……/07/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Tuế

-         Chức vụ: Chuyên gia Thu giữ tài sản - Phòng Quản lý KHCN – Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản

-         Địa chỉ: 22 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: 0914378338

Chi tiết tại file đính kèm

 

(PVcomBank)

Lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ khách hàng Bùi Minh Tuấn

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Vũ Văn Tiến

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã...

Chi tiết