Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Lựa chọn tổ chức đấu giá Hoàng Quang Uyển và Doãn Thị  Ngọc Mỹ

Chia sẻ:

-         Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-         Căn cứ Quyết định số  8809/QĐ-PVB  ngày 22/08 /2018 của Chủ tịch HĐQT NHTM cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) v/v bán đấu giá tài sản của khách hàng  Hoàng Quang Uyển và Doãn Thị  Ngọc Mỹ;

-         Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 134/CT-PIV ngày 17/08/2018 của CTCP đầu tư và thẩm định giá PIV;

Người có tài sản bán đấu giá: NHTM cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Địa chỉ:  22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên tài sản:

-         01 xe ô tô HUYNDAI I10 GRAND, 05 Chỗ màu bạc

-         Số khung:         MALA741CAHM233374 

-         Số máy:             G4LAGM297026

-         Biển kiểm soát: 89A-124.49

-         Chiếu theo Giấy đăng ký xe ô tô số 027349, cấp ngày 08/02/2018 tại Phòng CSGT – Công an tỉnh Hưng Yên cấp cho ông Hoàng Quang Uyển.

-         Giá khởi điểm: 344.960.000 VND (theo CTTĐG  số 134/CT-PIV ngày 17/08/2018).

  1. Tiêu chí lựa chọn:
  2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản bảo đảm của PVcomBank.
  3. Có phương án đấu giá;
  4. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm;
  5. Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

III.   Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

-         Tại trụ sở ngân hàng PVcomBank trước ngày 27/08 /2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Tuế

-         Phòng Quản lý KHCN – Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản

-         Địa chỉ: 22 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

-         Điện thoại: 0914.378.338

Chi tiết file đính kèm.

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Đặng Thị Ngọc Ánh

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Ánh Nhật

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước...

Chi tiết