Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Lựa chọn tổ chức đấu giá

Chia sẻ:

-         Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-         Căn cứ Quyết định số : 5718/QĐ-PVB ngày 15/06/2018 của Chủ tịch HĐQT NHTM cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) v/v bán đấu giá tài sản của khách hàng bà Nông Thị Hòa và ông Lê Thúc Văn;

-         Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 06.11.03/2018/TDG-CT ngày 11/06/2018 do Công ty cổ phẩn đầu tư và thẩm định giá Việt Nam phát hành;

Người có tài sản bán đấu giá: NHTM cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Địa chỉ:  22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 1. Tên tài sản:
 2. Quyền sử dụng đất:

o     Thửa đất số 176– Tờ bản đồ số 20

o     Địa chỉ : thôn Thái Bình, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

o     Diện tích: 141,5 m2 ( Một trăm bốn mươi mốt phẩy năm mét vuông );

o     Hình thức sử dụng: riêng: 141,5 m2

o     Mục đích sử dụng:

-     Đất ở tại nông thôn; 78,4 m2

-     Đất trồng cây hàng năm khác: 63,1 m2

o     Thời hạn sử dụng:

-      Đất ở tại nông thôn; Lâu dài;

-      Đất trồng cây hàng năm khác: đến 15/10/2046

o    Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất,

 1. Tài sản gắn liền với đất:

-            Loại nhà ở: Nhà  tường gạch mái tôn

-            Diện tích xây dựng: 76,3 m2                    - Diện tích sàn: 76.3 m2

-            Hình Thức sở hữu: Sở hữu nhà riêng

-            Cấp (Hạng): Cấp 4

 1. Công trình xây dựng khác: không
 2. Rừng sản xuất là Rừng trồng: không
 3. Cây lâu năm: Không
 4. Ghi chú: Nhận chuyển nhượng, thời điểm sử dụng đất năm 1996

(theo GCN quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số: CE 368926, số vào sổ cấp GCN: CH004302; do UBND huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 28/11/2016 cho ông Lê Thúc Văn và bà Nông Thị Hòa)

 1. Giá bán khởi điểm bán đấu giá lần 1: 476.940.000 VNĐ

(Chiếu theo chứng thư thẩm định giá số 06.11.03/2018/TDG-CT ngày 11/06/2018 do Công ty cổ phẩn đầu tư và thẩm định giá Việt Nam phát hành)

 1. Tiêu chí lựa chọn:
 2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản bảo đảm của PVcomBank.
 3. Có phương án đấu giá;
 4. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm;
 5. Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
 6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

-         Tại trụ sở ngân hàng PVcomBank trước ngày 19/06/2018.

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Thế Đồng

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Đàm Văn Lành

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị định số...

Chi tiết