Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng...

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng...

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng...

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của...

Chi tiết

PVcomBank đồng hành cùng doanh nghiệp SME với gói vay ưu...

Tháng 7 đã qua đồng nghĩa với kế hoạch kinh doanh quý III,...

Chi tiết

Thông báo Thu giữ Tài sản bảo đảm, Quyết định bán...

- Căn cứ Nghị Quyết 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí...

Chi tiết

Thu giữ Tài sản bảo đảm , Quyết định bán đấu...

Căn cứ: - Căn cứ Nghị Quyết 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc Hội...

Chi tiết

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Nguyễn Ngọc Thạch

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ các quy...

Chi tiết

Thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần...

- Căn cứ Bộ luật dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày...

Chi tiết

Thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần...

- Căn cứ Nghị Quyết 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Nguyễn Hồng Quân

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015;...

Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Lê Mạnh Chung

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015;...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ của khách hàng Võ...

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của...

Chi tiết

PVcomBank đồng hành cùng Hội thảo Banking Vietnam 2018

Ngày 05/07/2018 tại Hà Nội, PVcomBank đã tham dự và đồng hành cùng...

Chi tiết

PVcomBank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ các quy...

Chi tiết