Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo về việc chuyển đổi cổ phiếu PVF và WTB

Chia sẻ:


Để đảm bảo tối đa quyền lợi của Quý cổ đông theo quy định, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam thông báo tới Quý cổ đông những thông tin về việc chuyển đổi cổ phiếu PVF, WTB thành cổ phiếu PVcomBank và hướng dẫn giao dịch cổ phiếu PVcomBank sau thời điểm hợp nhất như sau:

I. Chuyển đổi cổ phiếu PVF, WTB thành cổ phiếu PVcomBank

Cổ đông sở hữu cổ phiếu PVF, WTB sẽ sở hữu cổ phiếu PVcomBank theo tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu PVF đổi được 01 cổ phiếu PVcomBank, 01 cổ phiếu WTB đổi được 01 cổ phiếu PVcomBank). Việc hoán đổi cổ phiếu nói trên được thực hiện một cách tự động và cổ đông PVF, WTB không phải thực hiện thủ tục nào để chuyển đổi cổ phiếu.

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) (địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; website: www.psi.vn; điện thoại: (84-4) 3934 3888; fax: (84-4) 3934 3999) là đơn vị quản lý cổ đông của PVcomBank.
PVcomBank và PSI sẽ thực hiện quản lý cổ đông theo hình thức bút toán điện tử, theo đó:

    Cổ phần của mỗi cổ đông được thể hiện trên dữ liệu bút toán điện tử và sổ đăng ký cổ đông lưu trữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI). Mỗi cổ đông của PVcomBank sẽ được cấp một mã số cổ đông.
    Mọi thông tin liên quan đến cổ đông của PVcomBank và các thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng sẽ được ghi nhận trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ tại PSI.
    PSI thực hiện cấp Giấy xác nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông của PVcomBank khi có yêu cầu từ các cổ đông PVcomBank.

II. Thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu PVcomBank

Khi cổ đông PVcomBank có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của mình, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) cổ đông của PVcomBank đến trụ sở hoặc Chi nhánh /Phòng giao dịch của PSI thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1: Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng tới các Chi nhánh và Phòng giao dịch của PSI để nộp hồ sơ. Bộ hồ sơ chuyển nhượng bao gồm:

  • Đơn đề nghị chuyển nhượng cổ phần: 01 bản (có chữ ký của người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng, nếu là tổ chức phải ký tên, đóng dấu).
  • Bản photo CMND, Hộ chiếu của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng. Nếu là tổ chức cần bổ sung thêm các giấy tờ sau: Bản sao Đăng ký kinh doanh, Quyết định bổ nhiệm người đại diện trước pháp luật (có chứng thực), văn bản cử người đại diện phần vốn góp (nếu có), CMND của người được cử làm đại diện.
  • Đối với cá nhân nước ngoài và tổ chức nước ngoài: Hồ sơ chuyển nhượng yêu cầu như đối với cá nhân, tổ chức trong nước nhưng hồ sơ phải được dịch thuật, công chứng.
  • Phiếu Thu phí chuyển nhượng và Thuế phát sinh.

Bước 2: Các Chi nhánh và Phòng giao dịch của PSI kiểm tra, hạch toán và tiến hành in Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần và trả cho khách hàng (nếu khách hàng có nhu cầu nhận Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần) ngay khi có phát sinh giao dịch.
Lưu ý:Các biểu mẫu liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu PVcomBank nói trên Quý cổ đông có thể tải về tại địa chỉ: www.pvcombank.com.vn và www.psi.vn

Trong trường hợp Quý cổ đông PVcomBank không thể đến trụ sở hoặc Chi nhánh và các phòng giao dịch của PSI để tiến hành thủ tục chuyển nhượng thì có thể thực hiện như sau:

Làm Giấy uỷ quyền cho người khác thực hiện uỷ quyền để nộp hồ sơ chuyển nhượng và nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, với điều kiện Giấy uỷ quyền phải có xác nhận của các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (như chính quyền địa phương hoặc cơ quan công chứng). Người được ủy quyền không được phép uỷ quyền lại.
Bên nhận chuyển nhượng được sở hữu, hưởng các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của PVcomBank kể từ ngày Đơn đề nghị chuyển nhượng cổ phần được PSI xác nhận đã đăng ký chuyển nhượng.
Các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các điều kiện chuyển nhượng (giá cả, phương thức thanh toán...). PVcomBank và PSI chỉ có trách nhiệm đăng ký lại những thay đổi phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần vào Dữ liệu cổ đông của PVcomBank, đồng thời không giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến các thỏa thuận nêu trên.

Khi có đủ điều kiện, PVcomBank sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN). Sau đó cổ đông của PVcomBank thực hiện giao dịch cổ phiếu theo hướng dẫn tại “Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại TTLKCKVN nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở GDCK”, ban hành theo Quyết định 56/QĐ-UBCK ngày 31 tháng 01 năm 2013 của UBCK.

PVcomBank sẽ có thông báo, hướng dẫn chi tiết tới Quý cổ đông về phương thức giao dịch trên khi PVcomBank thực hiện đăng ký lưu ký tại TTLKCKVN.

Vui lòng download biểu mẫu đính kèm:

    Mẫu đề nghị điều chỉnh thông tin
    Đơn đề nghị giải tỏa cổ phần
    Đơn đề nghị phong tỏa cổ phần
    Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

(PVcomBank)

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...

Chi tiết

Thông báo đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT,...

Nội dung thông báo chi tiết mới các cổ đông xem tại đây Tài liệu...

Chi tiết