Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank bổ nhiệm Quyền Giám Khối Tài chính và Kế toán trưởng

Chia sẻ:


PVcomBank trân trọng thông báo bổ nhiệm Quyền Giám đốc Khối Tài chính Kế toán và Kế toán trưởng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

Chi tiết quý cổ đông vui lòng xem tại file đính kèm dưới đây:

1. Bổ nhiệm Quyền GĐ Khối Tài chính Kế toán

2. Bổ nhiệm Kế toán trưởng

 

(PVcomBank)

Miễn nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trân trọng thông báo tới các Quý cổ...

Chi tiết

Thông báo đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT,...

Nội dung thông báo chi tiết mới các cổ đông xem tại đây Tài liệu...

Chi tiết