Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Khối KHDN - PVcomBank tuyển dụng

Chia sẻ:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trân trọng chào đón các ứng viên có năng lực, có tâm huyết gia nhập và đồng hành cùng chúng tôi.

Đến với PVcomBank, các cán bộ sẽ được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, được đào tạo nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hiện tại, PVcomBank có nhu cầu tuyển dụng các vị trí cụ thể như sau:

1

Chức danh

Phó phòng Cho vay, Khối KHDN

 

Mục tiêu

 • Phát triển và triển khai các sản phẩm mới dựa trên phân tích nhu cầu thị trường / khách hàng
 • Rà soát lại danh mục sản phẩm để đảm bảo sản phẩm hiện có vẫn đáp ứng nhu cầu khách hàng
 • Giám sát và đảm bảo hiệu quả của sản phẩm

 

 

Nhiệm vụ

Quản lý sản phẩm hiện có

 • Rà soát danh mục sản phẩm hiện có
 • Đào tạo và hỗ trợ các CVKH và NV bán hàng Khối KHDN về các đặc tính & quy trình xử lý của sản phẩm

Phát triển sản phẩm mới

 • Xác định những cơ hội cho sản phẩm mới
 • Phát triển và thiết kế sản phẩm theo nhu cầu riêng cho khách hàng / các ngành công nghiệp cụ thể
 • Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bán hàng để cho ra mắt và triển khai các sản phẩm
 • Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng kế hoạch marketing cho từng sản phẩm

Giám sát hiệu suất sinh lời của sản phẩm

 • Theo dõi và giám sát Lãi&Lỗ của danh mục sản phẩm
 • Thu thập thông tin sẽ được sử dụng cho hoạt động nghiên cứu & phát triển sản phẩm

Hỗ trợ các Chi nhánh phục vụ KHDN

 • Hỗ trợ các Trung tâm KHDN về các chính sách, quy trình và sản phẩm cho vay

Thực hiện các công việc khác được Trưởng phòng phân công.

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường thuộc Khối Kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn và 01 năm trong phát triển sản phẩm
 • Am hiểu rõ về KHDN, KHDN lớn và các sản phẩm tài chính
 • Kỹ năng tương tác & giao tiếp xuất sắc cùng với khả năng sáng tạo
 • Kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo Tiếng Anh

2

Chức danh

Trưởng bộ phận Cảnh báo nợ sớm, Phòng Cho Vay, Khối KHDN

 

Mục tiêu

 • Xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện bộ dấu hiệu nhận diện rủi ro sớm.
 • Kiểm tra thực địa, đánh giá và nhận định các KH có dấu hiệu rủi ro để đưa ra cảnh báo đối với ĐVKD và lãnh đạo PVcomBank để ĐVKD có phương án xử lý kịp thời nhằm giảm tỷ lệ chuyển Nhóm nợ cao hơn.
 • Tư vấn định hướng cho ĐVKD phương pháp quản lý các khoản nợ.
 • Xây dựng và quản trị phần mềm hệ thống phần mềm cảnh báo sớm, định kỳ rà soát, nâng cấp và hoàn thiện phần mềm.
 • Báo cáo các khoản vay đến hạn và tình hình trả nợ của KH, báo cáo các khoản nợ có dấu hiệu cảnh báo sớm cho ĐVKD và lãnh đạo PVcomBank.

 

 

 

 

Nhiệm vụ

Xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện bộ dấu hiệu nhận diện rủi ro sớm

Phối hợp với với Khối QTRR và các Phòng/Ban có liên quan khác của PVcomBank

 • Xây dựng và hoàn thiện bộ dấu hiệu nhận diện rủi ro sớm theo khẩu vị rủi ro của PVcomBank
 • Định kỳ rà soát lại bộ dấu hiệu nhận diện rủi ro sớm để sửa đổi (nếu cần) và hoàn thiện bộ chỉ tiêu

Nhận định các KH có dấu hiệu rủi ro

 • Kiểm tra các thông tin vào hệ thống phần mềm cảnh báo sớm (các dấu hiệu thuộc trách nhiệm của Khối KHDN)
 • Phối hợp với ĐVKD và GĐ Vùng kiểm tra thực địa KH
 • Trên cơ sở kết quả phân loại của phần mềm => đánh giá và nhận định KH có dấu hiệu rủi ro để đưa ra cảnh báo đối với ĐVKD và lãnh đạo PVcomBank để ĐVKD có phương án xử lý kịp thời nhằm giảm tỷ lệ chuyển Nhóm nợ cao hơn

Hỗ trợ ĐVKD

 • Tư vấn định hướng cho ĐVKD phương pháp quản lý các khoản nợ
 • Hỗ trợ các ĐVKD về quy trình và vận hành hệ thống

Hệ thống phần mềm cảnh báo sớm

Phối hợp với Khối CNTT

 • Xây dựng và quản trị hệ thống phần mềm cảnh báo sớm
 • Định kỳ rà soát lại phần mềm: rà soát, sửa đổi, nâng cấp, hoàn phần mềm cảnh báo sớm

Giám sát hiệu quả của Hệ thống cảnh báo sớm

 • Theo dõi và giám sát các khoản vay đến hạn và cập nhật tình hình trả nợ của KH
 • Thu thập thông tin và tỷ lệ các khoản vay chuyển sang nhóm nợ cao hơn

Tổng hợp báo cáo   cho Lãnh đạo PVcomBank và Khối

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng bán buôn và 1 năm trong mảng cảnh báo nợ sớm
 • Am hiểu rõ về KHDN, thị trường và các sản phẩm tài chính
 • Kỹ năng tương tác & giao tiếp tốtcùng với khả năng sáng tạo

 

3

Chức danh

CV Cảnh báo nợ sớm, Phòng Cho Vay, Khối KHDN

 

Mục tiêu

 • Phối hợp xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện bộ dấu hiệu nhận diện rủi ro sớm.
 • Kiểm tra thực địa, đánh giá và đưa ra nhận định các KH có dấu hiệu rủi ro để đưa ra cảnh báo đối với ĐVKD và lãnh đạo Khối KHDN.
 • Phối hợp xây dựng và quản trị phần mềm hệ thống phần mềm cảnh báo sớm, định kỳ rà soát, nâng cấp và hoàn thiện phần mềm.
 • Báo cáo các khoản vay đến hạn và tình hình trả nợ của KH, báo cáo các khoản nợ có dấu hiệu cảnh báo sớm cho ĐVKD và lãnh đạo PVcomBank.

 

 

 

 

Nhiệm vụ

Xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện bộ dấu hiệu nhận diện rủi ro sớm

Phối hợp với với Khối QTRR và các Phòng/Ban có liên quan khác của PVcomBank

 • Xây dựng và hoàn thiện bộ dấu hiệu nhận diện rủi ro sớm theo khẩu vị rủi ro của PVcomBank
 • Định kỳ rà soát lại bộ dấu hiệu nhận diện rủi ro sớm để sửa đổi (nếu cần) và hoàn thiện bộ chỉ tiêu

Nhận định các KH có dấu hiệu rủi ro

 • Nhập thông tin vào hệ thống phần mềm cảnh báo sớm (các dấu hiệu thuộc trách nhiệm của Khối KHDN)
 • Phối hợp với ĐVKD và GĐ Vùng kiểm tra thực địa KH
 • Trên cơ sở kết quả phân loại của phần mềm => đánh giá và nhận định KH có dấu hiệu rủi ro để đưa ra cảnh báo đối với ĐVKD và lãnh đạo Khối KHDN

Hỗ trợ ĐVKD

 • Tư vấn định hướng cho ĐVKD phương pháp quản lý các khoản nợ
 • Hỗ trợ các ĐVKD về quy trình và vận hành hệ thống

Hệ thống phần mềm cảnh báo sớm

Phối hợp với Khối CNTT

 • Xây dựng và quản trị hệ thống phần mềm cảnh báo sớm
 • Định kỳ rà soát lại phần mềm: rà soát, sửa đổi, nâng cấp, hoàn phần mềm cảnh báo sớm

Giám sát hiệu quả của Hệ thống cảnh báo sớm

 • Theo dõi và giám sát các khoản vay đến hạn và cập nhật tình hình trả nợ của KH
 • Thu thập thông tin và tỷ lệ các khoản vay chuyển sang nhóm nợ cao hơn
 • Tổng hợp báo cáo   cho Lãnh đạo PVcomBank và Khối KHDN.

 

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp đại học   Khối Kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng
 • Am hiểu rõ về KHDN
 • Kỹ năng tương tác & giao tiếp tốt
 • Kỹ năng tổng hợp, báo cáo tốt

Địa điểm làm việc: Hội sở PVcomBank – 22 Ngô Quyền – Hà Nội

Hồ sơ ứng tuyển: Theo mẫu Thông tin ứng viên tại đây (Link mẫu hồ sơ ứng viên) hoặc theo mẫu CV của ứng viên.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/07/2015. Ưu tiên ứng viên gửi sớm.

Địa chỉ nhận Email hồ sơ: Tuyendung@pvcombank.com.vn

Lưu ý: Khi gửi hồ sơ qua Email, đề nghị các ứng viên viết đúng theo định dạng sau:

 • Phần tiêu đề Email (Subject): “Họ và tên – vị trí ứng tuyển – nơi làm việc mong muốn”.
 • Tên của Thông tin ứng viên: “Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Nơi làm việc mong muốn”.

 

 

(PVcomBank)

PVcomBank tuyển dụng chuyên viên Tài trợ thương mại tại Hà Nội

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết

PVcomBank tuyển dụng nhân sự cấp cao

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và kiện toàn tổ chức, Ngân hàng TMCP...

Chi tiết