Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo Về việc Thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Thép Thanh Hóa

Chia sẻ:

Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Thép Thanh Hóa

  • Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 11/13S/PKH/HĐTD ngày 20/09/2011
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 49/PVFC-ThanhHa/HĐTC ngày 13/07/2010

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản (chi tiết theo Thông báo số 8199 đính kèm).

 

(PVcomBank)

Thanh toán hóa đơn online với các nhà cung cấp mở rộng trên phạm vi...

Nhằm giúp khách hàng thanh toán trực tuyến các loại hóa đơn dịch vụ như...

Chi tiết

Bí quyết để vừa sắm nhà, mua xe, xông xênh du lịch

Mua nhà, mua xe, đi du lịch… là những nhu cầu tất yếu trong cuộc...

Chi tiết