Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chia sẻ:

-       Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

-       Căn cứ các Quyết định số 9912/QĐ-PVB ngày 03/10/2017 của Chủ tịch HĐQT PVcomBank về việc bán đấu giá tái sản của các khách hàng Vũ Trần Minh và vợ là bà Vũ Linh Hậu;

-       Căn cứ các Quyết định số 9913/QĐ-PVB ngày 03/10/2017 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng PVcomBank về việc bán đấu giá tái sản của các khách hàng Nguyễn Thị Hiếu;

-       Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) công khai thông tin về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Chi tiết tại file đính kèm.

 

(PVcomBank)