Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Chia sẻ:
  • Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ Quyết định số 10520/QĐ-PVB ngày 18/10/2017 của Chủ tịch HĐQT PVComBank về việc bán đấu giá tài sản của khách hàng Trần Văn Rôm và bà Lê Thị Dần;
  • Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) công khai thông tin về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Nội dung chi tiết mời xem tại file đính kèm.

 

(PVcomBank)

Thư chúc mừng lễ ra mắt PVcomBank của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Đại...

Chi tiết

Thông báo hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu...

Chi tiết