Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Phan Thị Can

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015;...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Trịnh Ngọc Thắng

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005;...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá

I. Tên tài sản: - 01 Xe ô tô Ford Ranger XLS màu...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thế Dân

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015;...

Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ của khách...

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của...

Chi tiết

Lựa chọn tổ chức đấu giá

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Thế Đồng

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội nước Cộng...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Đàm Văn Lành

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch đảm bảo ngày 29/12/2006; Nghị...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Văn Thức

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005;...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thị Thơm

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày...

Chi tiết

PVcomBank thông báo bán nợ

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thông báo về việc bán...

Chi tiết

Thu giữ TSĐB khách hàng Nông Thị Hòa

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005...

Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ...

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Bùi Thị Toan

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/06/2005;...

Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ...

Chi tiết

PVcomBank miễn phí quản lý tài khoản khi số dư bình...

Từ 1/6/2018, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) công bố một...

Chi tiết