Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

Chia sẻ:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

 • Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
 • Trụ sở chính: Số 22 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.39426800                         Fax: 04.39426796/97
 • Website: www.pvcombank.com.vn
 • Ngày chốt danh sách: 17h00 ngày 12/4/2016;
 • Mục đích chốt danh sách cổ đông:
  • Bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS của PVcomBank
  • Tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
 • Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết);
 • Ngày họp (dự kiến): Ngày 26/6/2016;
 • Địa điểm tổ chức họp (dự kiến): Tầng 9 trụ sở PVcomBank, 22 Phố Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, PVcomBank sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội, đăng tin trên Website của Ngân hàng và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
 • Chi tiết Thông báo mời xem tại đây

 

(PVcomBank)

Tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên...

Kính gửi Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị PVcomBank xin thông báo kết quả...

Chi tiết

Thư mời và Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...

Chi tiết