Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban KS Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018

Chia sẻ:

Nội dung thông báo chi tiết mới các cổ đông xem tại đây

Tài liệu đính kèm thông báo xem tại đây

Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS xem tại đây

Bản khai lý lịch xem tại đây

Báo cáo công khai lợi ích liên quan xem tại đây

Bản kê khai người có liên quan xem tại đây

 

(PVcomBank)

PVcomBank thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên...

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Căn cứ Giấy...

Chi tiết

Công bố thông tin bầu và bổ nhiệm Lãnh đạo chủ chốt của PVcomBank

Nội dung chi tiết các quyết định, mời xem dưới đây: Miễn nhiệm Tổng giám...

Chi tiết