Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2016

Chia sẻ:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc  gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2016 vì lý do PVcomBank chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Thời gian gia hạn: Trong quý 2 năm 2016

 Công văn đính kèm xem tại đây

 

 

(PVcomBank)

Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank

Chi tiết file đính kèm. (PVcomBank)

Chi tiết

Miễn nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trân trọng thông báo tới các Quý cổ...

Chi tiết