Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank bổ nhiệm Quyền Giám Khối Tài chính và Kế toán trưởng

Chia sẻ:


PVcomBank trân trọng thông báo bổ nhiệm Quyền Giám đốc Khối Tài chính Kế toán và Kế toán trưởng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

Chi tiết quý cổ đông vui lòng xem tại file đính kèm dưới đây:

1. Bổ nhiệm Quyền GĐ Khối Tài chính Kế toán

2. Bổ nhiệm Kế toán trưởng

 

(PVcomBank)

Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của PVcomBank

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam Tên giao dịch:...

Chi tiết

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo tham dự phiên họp...

Căn cứ Giấy phép số 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Chi tiết