Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVcomBank

Chia sẻ:

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Linh giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam theo quyết định số 12366/QĐ-PVB ngày 21/11/2014. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2014.

Nội dung chi tiết, mời xem  file đính kèm.

(PVcomBank)

PVcomBank thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...

Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ...

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) xin trân trọng thông báo tới Quý...

Chi tiết