Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVcomBank

Chia sẻ:

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Linh giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam theo quyết định số 12366/QĐ-PVB ngày 21/11/2014. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2014.

Nội dung chi tiết, mời xem  file đính kèm.

(PVcomBank)

PVcomBank bổ nhiệm Quyền Giám Khối Tài chính và Kế toán trưởng

PVcomBank trân trọng thông báo bổ nhiệm Quyền Giám đốc Khối Tài chính Kế toán...

Chi tiết

Công bố thông tin bầu và bổ nhiệm Lãnh đạo chủ chốt của PVcomBank

Nội dung chi tiết các quyết định, mời xem dưới đây: Miễn nhiệm Tổng giám...

Chi tiết