Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVcomBank

Chia sẻ:

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Linh giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam theo quyết định số 12366/QĐ-PVB ngày 21/11/2014. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2014.

Nội dung chi tiết, mời xem  file đính kèm.

(PVcomBank)

PVcomBank thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên...

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Căn cứ Giấy...

Chi tiết

Thông báo về việc chuyển đổi cổ phiếu PVF và WTB

Để đảm bảo tối đa quyền lợi của Quý cổ đông theo quy định, Ngân...

Chi tiết