Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVcomBank

Chia sẻ:

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Linh giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam theo quyết định số 12366/QĐ-PVB ngày 21/11/2014. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2014.

Nội dung chi tiết, mời xem  file đính kèm.

(PVcomBank)

Công bố thông tin bầu và bổ nhiệm Lãnh đạo chủ chốt của PVcomBank

Nội dung chi tiết các quyết định, mời xem dưới đây: Miễn nhiệm Tổng giám...

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện...

Căn cứ Giấy phép số 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Chi tiết