Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 – Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Chia sẻ:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cụ thể như sau:

Nội dung Biên bản mời xem tại đây.

Nội dung Nghị quyết mời xem tại đây.

 

(PVcomBank)

PVcomBank công bố thông tin miễn nhiệm và bầu bổ sung

Căn cứ vào cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 diễn ra...

Chi tiết

Biên bản nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Căn cứ vào cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 diễn ra...

Chi tiết