Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Biểu lãi suất

Tiền gửi Như Ý

Kỳ hạn Lãi suất VND (lãi cuối kỳ) (%/năm) Lãi suất USD (lãi cuối kỳ) (%/năm)
6 tháng 7.10% 0.00%
9 tháng 7.30% 0.00%
12 tháng 7.70% 0.00%
13 tháng 7.90% 0.00%
15 tháng 7.70% 0.00%
18 tháng 7.80% 0.00%
24 tháng 7.90% 0.00%
36 tháng 7.90% 0.00%